n Södra oceanen (SO), som, med en öppen BS, snabbt [O (1-10 år)] spola några stora låga salthalt anomalier av Atlanten och i Stilla havet. Under istider, är den stabiliserande effekten förhindras genom nedläggningen av BS som f...

Fortsätt läsa

Attribut baserad kryptering (ABE), som introducerades av Sahai och Waters, tillåter finkornig åtkomstkontroll på krypterade data. I sin nyckel-politik smak (den dubbla chiffertexten politiska scenariot fortsätter tvärtom), den pri...

Fortsätt läsa

Syftet med denna studie var att fastställa förekomsten av komplementär och alternativ medicin (CAM) använder bland barn med cancer som fått eller skulle får behandling på ett stort sjukhus i Storbritannien, inklusive identifierin...

Fortsätt läsa

Fältförsök utfördes med ett jordbruksredskap som används Louis Vuitton Damier Ebene PM N55215 Kaffe för sekundär jord manipulation och utrustade med pinnar som kallas anka fot svepen. Pinnarna tillverkades ur olika typer av stål...

Fortsätt läsa

Detta arbete med framgång använt modell råttor med premenstruellt syndrom (PMS) lever qi invasionen och lever-qi depression i början utvecklingsdagar för att detektera halter av östradiol (E2), progesteron (P) och prolaktin (PRL) ...

Fortsätt läsa

filer av slitna skäreggar har betraktats som mått på slitage och därmed, prestationskriterierna för svep. Den 30; h fältförsök visade att viktminskning var minimal (18 g) med värmebehandlad EN19 i jämförelse med alla andra st...

Fortsätt läsa

Syftet var att undersöka de potentiella fördelarna med att använda olika kombinationer av flera kvartal mjölkprover jämfört med ett enda prov för att diagnostisera intramammara infektioner (IMI) i mjölkkor. Uppgifter som använ...

Fortsätt läsa

Tumörnekrosfaktor (TNF) -relaterade apoptosinducerande ligand (TRAIL) inducerar apoptos i ett brett spektrum av maligna celler. Men flera cancerformer, bland annat humana hepatom, är resistenta mot TRAIL. I denna studie analyserade vi...

Fortsätt läsa

varje system där planeringen av vissa produktionsled kan ställa krav på nödvändiga Louis Vuitton Crocodile Veins Läder Väskor M93487 Grå föregångare steg, eller begränsa de Tidtabellerna efterföljande stadier. Denna uppsats ...

Fortsätt läsa

Sociala psykologer Erikson (1959), Jahoda (1979, 1981, 1982) och Seligman (1975) anser att exponering för händelser såsom arbetslöshet är kapabla att försämra en persons psykiska välbefinnande. Psykiskt välbefinnande är ett m...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer