omdirigering kan avsevärt minska en overhead att hantera replika platser. De innehållsgrupperna är antingen statiskt skapas i förväg eller skapas dynamiskt vid replikering. Tillvägagångssättet för dynamisk gruppering använder ...

Fortsätt läsa

meter var alla normala, vilket tyder på att axonal funktion var normala vid den punkt av stimulering. Efter en minut av MVC, upphetsning parametrar visade en signifikant ökning i tröskel i jämförelse med kontroller (RMC 54,9%; kont...

Fortsätt läsa

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten Louis Vuitton Dam Skor Hög Top Kaffe Cloth av Thy-1 i myokardiet och hjärt fibroblaster och fastställa huruvida hjärt fibroblaster bildar en heterogen befolkning på sikt av T...

Fortsätt läsa

han svag tvång är också utforskas. En systematisk utvärdering av effekterna av de olika komponenterna i 4D-Var styrvektorn (dvs. de ursprungliga villkoren, yta tvingar och öppna randvillkor) presenteras också. Det visas att korrig...

Fortsätt läsa

Vänster kammar Louis Vuitton Monogram Denim GM Blå slutdiastoliska volymen för hela gruppen ökade signifikant (p \u003c0,01) från 153 ± 30 ml vid baseline till 172 ± 45 ml (vid 11 dagar) till 220 ± 63 ml (vid 10,5 månader). Tj...

Fortsätt läsa

Identifieringen av otvetydiga bevis för mänskligt styrda branden är oerhört problematiskt i arkeologiska sammanhang där uppenbara lämningar, såsom kol och aska, inte har bevarats. Tills nyligen hade svårigheten att identifiera f...

Fortsätt läsa

Målet var att jämföra en egen äggula baserad frysförvaring medium med ett kemiskt definierat sojabaserat medium, samt att undersöka effekterna av temperatur glycerol tillägg på spermaparametrar och IVF efter frysning och upptin...

Fortsätt läsa

. I ett kontrollvillkorsförsökspersoner konfronteras direkt med simuleringsmodellen i form av en formel. Resultaten visade att navigeringsstöd inte tog upp försökspersonernas poäng. Tvärtom patienter som fick navigeringsstöd ten...

Fortsätt läsa

terala fält. Bara för att nämna två exempel, metall nanoshells (en dielektrisk kärna omgiven av ett metalliskt skal) är en klass av nanopartiklar med sökbara optiska resonanser som kan användas bland annat i medicin för optisk ...

Fortsätt läsa

Syfte: Att jämföra de anatomiska och visuella resultat som uppnåtts av skleral knäck och primär vitrektomi Louis Vuitton Monogram Multicolore Greta för reparation av makula-off regmatogen retinala detachment.Methods: De har gransk...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer