Aktuell plats: Hem -  Louis Vuitton Fashion Show -  2015 Louis Vuitton Fashion Väskor M93487 Alligator Blå

Louis Vuitton Väskor M93487 Alligator Blå,National Longitudinal Survey of Youth NLSY

Louis Vuitton Väskor M93487 Alligator Blå,National Longitudinal Survey of Youth NLSY

Sociala psykologer Erikson (1959), Jahoda (1979, 1981, 1982) och Seligman (1975) anser att exponering för händelser såsom arbetslöshet är kapabla att försämra en persons psykiska välbefinnande. Psykiskt välbefinnande är ett mångdimensionellt begrepp. Därför kommer sannolikt att vara uppenbart i många former, inklusive nedsättande av egenvärde eller egen esteem.The primära syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan arbetslöshet och dess komponenter, arbetslöshet och släppa effekterna av arbetslösheten på Louis Vuitton Herr Skor Pairs Läder Kaffe den psykiska hälsan ut ur arbetskraften, om självkänsla med hjälp av data hämtade från National Longitudinal Survey of Youth (NLSY). Den NLSY lämpar sig väl för en Louis Vuitton Väskor M93487 Alligator Blå sådan undersökning eftersom den innehåller detaljerad information om de personliga egenskaperna hos individer i urvalet, liksom deras arbetskrafts erfarenheter och mått på själv esteem.Two ytterligare frågor kommer att behandlas. Först undersöker vi den psykologiska counterpar
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer