Aktuell plats: Hem -  Louis Vuitton Läder

Vi presenterar en algoritm polvol för beräkning av d-dimensionella Louis Vuitton Läder Handväskor Mahina M95764 Svart volymen V (P) i en begränsad polyeder P ⊂ d. Det visas att V (P) bestäms av de lokala egenskaperna hos P på a...

Fortsätt läsa

nt av larver parasitoider som kläckts från ägg av POI GL- honor är onormal. Tiden för larvutveckling för parasitoider från POI GL- honor är betydligt längre Louis Vuitton Läder Handväskor Mahina M95764 Khaki än för de para...

Fortsätt läsa

potentiell globalt perspektiv på denna kategori av brottslingar. För att identifiera särdrag vad gäller beteende och typologi gärningsmannen vid bedrägeri, är det nödvändigt att ta itu med personligheten av denna typ av brottsl...

Fortsätt läsa

Denna artikel kommer att hävda att en analys av bedrägeri brott innebär skapandet av en psykobeteendeprofil gärningsmannen, som beskriver de element som avgör eller påverka denna typ av kriminalitet, eftersom identifiering dess s...

Fortsätt läsa

t av Ellwood s (1982) hypotes om att arbetslöshet kan scar en individ. För det andra, kasta vi nytt ljus över debatten mellan Clark och Summers (1979) och Flinn och Heckman (1982, 1983) om huruvida Louis Vuitton Läder Handväskor Ma...

Fortsätt läsa

onómico (TFP) del Departamento de Agricultura Dicha canasta, examinó los precios de Alimentos sv Áreas seleccionadas en el Estado de Nueva York, en Mayo-Junio ​​y Septiembre-Octubre de 1989. En ambos perídos de la encuesta, el ...

Fortsätt läsa

en naturlig följd, både storleken och kvaliteten på deras lärosäten och system. I postmoderna ekonomier, och alltmer i utvecklingsekonomier, kommer det att Louis Vuitton Messenger Väskor M95660 Beige finnas växande beroendet av s...

Fortsätt läsa

I tidigare arbete fastställdes det att den brittiska traktorbranschen präglades av en hög grad av teknisk förändring och att detta kom till stånd genom en process av mer eller mindre kontinuerlig inkrementell innovation. Vad sakna...

Fortsätt läsa

i LAI och livsform typ (barr barrskog, lövskog lövträd) stod för 94% av variationen i simulerad netto Louis Vuitton Mahina Läder M91782 Vit canopy assimilering för de 21 montrar. Utöka modellen till att omfatta artsammansättning...

Fortsätt läsa

En tillväxt experiment utfördes för att undersöka effekterna av ersättning av fiskmjöl (FM) genom kött- och benmjöl (MBM) i dieter på tillväxt och kroppssammansättning av stora gula croaker (Pseudosciaena crocea). Sex isonitr...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer