Aktuell plats: Hem -  Louis Vuitton Monogram Vernis -  Louis Vuitton Monogram Vernis Sherwood PM M91491 Rose

Louis Vuitton Monogram Vernis Sherwood PM Rose,EU har gjort några viktiga förändringar

Louis Vuitton Monogram Vernis Sherwood PM Rose,EU har gjort några viktiga förändringar

Vi fokuserar på de senaste framstegen i reformen skogarnas roll och annan markanvändning i klimatpolitiken EU: s ram. EU inkludera LULUCF (markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk) inom den politiska ramen klimatet släpar fortfarande den internationella utvecklingen, resterande i strid även med FN: s ramkonvention om klimatförändringar: s ramverk (UNFCCC) i Kyoto. Även om EU har gjort några viktiga förändringar som förmörkelse även UNFCCC ram-särskilt när det gäller införandet av åkermark och betesmark i Louis Vuitton Damier Ebene Verona MM N41118 obligatoriska EU-nivå koldioxidredovisningspraxis-i övrigt EU har långt att gå. Som ett led i en strategi för att uppfylla åtaganden om utsläppsminskningar inom bördefördelning EU, är medlemsstaterna inte bedriva handel antingen inhemskt eller utländskt producerade skogsbaserade koldioxidkrediter. Å andra Louis Vuitton Monogram Vernis Sherwood PM Rose sidan, både EU och UNFCCC / Kyoto LULUCF ramar förblir långt från en idealiserad modell som skulle kunna underlätta en ökad klimatförändring miti
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer