Aktuell plats: Hem -  Louis Vuitton Plånbok -  Louis Vuitton M93434 Monogram Empreinte Secrete Long Plånbok Blå

Louis Vuitton Plånbok Blå,tidigare inbjudna screening naiv grupp Frågeformuläret

Louis Vuitton Plånbok Blå,tidigare inbjudna screening naiv grupp Frågeformuläret

IntroductionUptake är en viktig faktor för effektiviteten av populationsbaserad screening. Upptag av kolorektal cancer (CRC) Louis Vuitton Plånbok Blå screening förblir generellt under optimal.AimTo bestämma faktorer som påverkar beslutet om de vill delta eller inte Louis Vuitton Dam Skor Kaffe Cloth bland individer inbjudna för blod i avförtestet (FOBT) eller flexibel sigmoidoskopi (FS) screening.MethodsA frågeformulär sändes till ett stratifierat slumpmässigt urval av individer i åldern 50-74, som tidigare inbjudna till en randomiserad CRC screening rättegång erbjudande FOBT eller FS, samt en referensgrupp från samma population som inte tidigare inbjudna (screening naiv grupp). Frågeformuläret bedömas skäl för (icke) -Deltagande, individers egenskaper som förknippas med deltagande, kunskap, attityder och nivån på informerat choice.ResultsThe Svarsfrekvensen var 75% (n; =; 341/452) för CRC screening deltagare, 21% ( n; =; 676/3212) för icke-deltagare och 38% (n
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer