Aktuell plats: Hem -  Louis Vuitton Plånbok -  Louis Vuitton Plånbok Monogram Canvas M62920

Louis Vuitton Plånbok Monogram Canvas M62920,gynnade experimentgruppen med 1 cm 95

Louis Vuitton Plånbok Monogram Canvas M62920,gynnade experimentgruppen med 1 cm 95

Längden av handleden och exogena finger flexormuskler utvärderades genom att mäta den vridmomentstyrda intervallet handled förlängning med fingrarna utsträckta. Funktionell Louis Vuitton Dam Skor Kaffe Cloth handen användning utvärderades med Motor Assessment Scale. Smärta utvärderades med en visuell analog skala. Resultat: Effekterna av skenor var statist icke signifikant och kliniskt oviktiga. Vid uppföljning, uppskattningar av behandlingseffekter gynnade något kontrollgruppen: rörelseomfång vid handleden gynnade kontroller med 2 [deg] (95% konfidensintervall [CI], [minus] 7.2 [deg] till 3,2 [deg]) , gynnade funktion kontroller med 0,2 poäng (95% CI, [minus] 2,7-2,3), och smärta gynnade experimentgruppen med 1 cm (95% KI, [minus] 4,6-2,2). Slutsatser: En övernattning splint starkt regim med den drabbade handen i den funktionella Louis Vuitton Plånbok Monogram Canvas M62920 positionen producerar inte kliniskt fördelaktiga effekter hos vuxna med förvärvad hjärn nedskrivningar. [Kopia] 2003 av den amerikanska kongressen i rehabiliteringsmedicin och American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer